Steekwoord archief: Raad van State

  • Diervoederindustrie kan geuremissienorm per uur krijgen

    Het bevoegd gezag kan aan een diervoederbedrijf indien er sprake is van cumulatie in een vergunning individuele normen opleggen, zoals een maximale geuremissie per uur. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Vergunning Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben op 17… Lees verder →

  • Bezwaren milieuvergunning De Heus Meppel verworpen

    De milieuvergunning die de provincie Drenthe heeft verleend voor de mengvoerfabriek van De Heus in Meppel heeft stand gehouden. Het rechtscollege heeft de bezwaren die door omwonenden waren ingebracht tegen het besluit van de provincie ongegrond verklaard. Bezwaren De bezwaarmakers vonden dat de provincie onvoldoende rekening… Lees verder →