Steekwoord archief: reststromen

 • Veevoer uit reststromen halveert carbon footprint

  Veevoer uit reststromen van voedingsmiddelen heeft een CO2-voetafdruk die ruim de helft lager is dan traditioneel veevoer. Dit is de uitkomst van een berekening die diervoederbedrijf Nijsen/Granico heeft laten maken door Blonk Milieuconsultants. Aanleiding Het aandeel veevoer in de totale milieubelasting van vlees is aanzienlijk.… Lees verder →

 • kringloop

  ‘Aandeel reststromen in veevoer vergroten’

  Om (voedsel)reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken, gaat regelgeving op de schop. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het realisatieplan van haar visie op een duurzame en sterke landbouw in 2030, dat vandaag naar de Tweede Kamer is… Lees verder →

 • ‘Groeiende vraag naar alternatieve diervoeders’

  De vraag naar non-gmo grondstoffen, circulaire producten en volvette eiwitten neemt sterk toe. Dat constateert althans leverancier van diervoederingrediënten FeedValid, die door deze trend een sterke volumegroei realiseerde in het afgelopen jaar. FeedValid heeft als grondstoffenbedrijf drie specialismen: gevaloriseerde eiwitten, ontsloten granen en circulaire producten.… Lees verder →

 • ‘Lagere CO2-voetafdruk melkvee realiseerbaar via krachtvoer’

  In het krachtvoeder dat koeien op Belgische boerderijen krijgen, wordt standaard 14% organisch-biologische reststromen ingemengd. Het Belgische Landbouwonderzoeksinstituut Ilvo onderzocht hoe de milieulast daalt door primaire stromen in de veevoederproductie te vervangen door reststromen. In dit onderzoek vergeleek Ilvo een Belgisch referentierantsoen voor melkvee met… Lees verder →

 • Inauguratie nieuwe hoogleraar diervoeding

  De wereldwijde toename in de vraag naar dierlijke eiwitten brengt grote uitdagingen met zich mee. Maximaal gebruikmaken van reststromen en efficiënt gebruik van voedingsstoffen zijn daarom essentieel. Kennis over verterings- en stofwisselingsprocessen bij dieren in een snel veranderende veehouderij is daarbij onontbeerlijk. Dit betoogt Walter… Lees verder →

 • ‘Agrarische reststromen moeten hoogwaardiger worden verwerkt’

  Vrijdag 10 februari vond de inauguratie plaats van Koen Dittrich, lector Vitale agribusiness via cyclische proces- en productieketens bij Aeres Hogeschool Dronten. “Agrarische ondernemers en hun partners moeten volgens hem meer gaan samenwerken om tot nieuwe businessmodellen te komen voor het hergebruik van hun reststromen.… Lees verder →

 • Hogeschool Vives bestudeert insecten en reststromen

  Onlangs gaven verschillende instanties groen licht voor tal van grote onderzoeksprojecten aan de Vlaamse Hogeschool Vives. Op landbouwgebied wordt er onderzoek gedaan naar de automatisering van de insectenkweek.  Tonnen meelwormen Om op termijn soja door insecten te vervangen in veevoer of voor humane consumptie, moeten… Lees verder →

 • voermaatregel

  Beter vee houden dan gewas verbouwen?

  In sommige gevallen is het duurzamer om op een bepaald stuk grond vee te houden dan een gewas te verbouwen. Tot die conclusie komt Wageningen-promovendus Hannah van Zanten. Op marginale gronden kan beter rundvee worden gehouden dan een gewas worden verbouwd. Ook het houden van… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Circulaire economie krijgt boost door motie fosfaat

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen zich in te spannen voor het toekennen van een einde-afval status voor herwonnen nutriënten uit reststromen, zoals fosfaat. Deze status maakt internationale handel in deze nutriënten eenvoudiger, waardoor de business case voor recycling… Lees verder →