Steekwoord archief: sanering

  • stallen

    LTO: innoveren en investeren in plaats van saneren

    LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal 750 miljoen euro van de ruim 1,3 miljard euro die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Volgens beide partijen is innoveren kosteneffectiever dan… Lees verder →