Steekwoord archief: stikstofreductie

 • rechter kort geding fosfaat

  Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers

  Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema’s. Vooral veehouders in Noord Oost Nederland (Groningen), Zuid Oost… Lees verder →

 • VanDrie Group lanceert digitaal MVO-platform

  De VanDrie Group heeft haar jaarlijkse rapportage op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) over 2020 online gepubliceerd. Op een nieuw, interactief digitaal platform wil het familiebedrijf samenwerkingspartners beter en vaker informeren over behaalde resultaten, strategie en uitdagingen. “Onze strategie is om realiseerbare en… Lees verder →

 • CZAV zet sorghumproeven voort

  Gedurende 2020 zijn in Zeeland uitgebreide sorghumproeven gedaan bij landbouwers en veetelers met de rassen Dusormil HD7, HD19 en HD100. Met steun van de Provincie Zeeland, New Babylon 3 en CZAV zijn speciaal voor de Zeeuwse boeren proeven uitgevoerd op klei en lichtere menggronden. Voortgang… Lees verder →

 • stallen

  LTO: innoveren en investeren in plaats van saneren

  LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal 750 miljoen euro van de ruim 1,3 miljard euro die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Volgens beide partijen is innoveren kosteneffectiever dan… Lees verder →

 • CZAV begeleidt sorghumteelt Zeeuws-Vlaanderen

  In de zoektocht naar nieuwe innovatieve teelten, participeert CZAV in een project waarin de focus ligt op sorghum als veevoerproduct. Het project vindt plaats in Zeeuws-Vlaanderen en gaat dit voorjaar van start. Dat meldt de coöperatie op haar website. CZAV is gevraagd om nieuwe sorghumtelers… Lees verder →

“Actuele reportages helpen mij bij het zoeken naar nieuwe kansen in de markt.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Juul Jenneskens de voor abonnees gratis dossiers in de webshop van De Molenaar.

“Dankzij De Molenaar weet ik precies wat er in de branche speelt. En wat handig dat dat altijd en overal digitaal kan.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Niels Claassen het gemak van het online archief van De Molenaar. Gratis en exclusief voor abonnees.