Steekwoord archief: varkenssector

 • Agrarische grondprijs in 2016 gestegen

  De gemiddelde agrarische grondprijs is in 2016 met 5 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De prijs per hectare kwam vorig jaar uit op 57.900 euro; in 2015 bedroeg deze nog 55.200 euro. De pluimveesector en varkenshouderij hadden het vorig jaar echter nog… Lees verder →

 • Marktherstel varkenssector zet door

  De verwachtingen voor de Nederlandse varkenssector voor het eerste deel van 2017 zijn positief. Het kleinere aanbod van biggen en vleesvarkens in de EU zal de prijzen positief ondersteunen. De impact van de verwachte lichte afname van de Europese export en de verdere daling van… Lees verder →

 • Knoops

  ForFarmers rondt overname Vleuten-Steijn af

  ForFarmers kondigt de afronding aan van de overname van Vleuten-Steijn Voeders. Aan alle voorwaarden is voldaan. ForFarmers neemt alle aandelen Vleuten-Steijn over. Zoals overeengekomen in de koopovereenkomst wordt 70 procent van de transactiesom van circa €30 miljoen nu betaald. Het restant wordt betaald na 3 jaar,… Lees verder →

 • viligen

  Eerste tekenen herstel varkenssector

  De Europese varkenssector krijgt in het tweede kwartaal van 2016 te maken met de eerste tekenen van herstel. De opleving van de vleesvarkensprijzen zal pas echt doorzetten als de eerste volumes uit de private opslagregeling van de EU zijn verkocht.  Dat is de verwachting die… Lees verder →

 • agri-food sector

  Steunmaatregelen EU agrarische sector

  De Europese Commissie komt met een extra pakket maatregelen om de agrarische sector te ondersteunen. Zo krijgt de zuivelsector toestemming om de productie en aanvoer van melk tijdelijk te reguleren, komt er een nieuwe regeling voor private opslag van varkensvlees en zullen de opkoopregelingen voor de… Lees verder →

 • 30 miljoen voor zuivel- en varkenssector

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaat bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector. Over de uitwerking hiervan is overeenstemming bereikt met de sectorvertegenwoordigers. Met extra geld voor weidegang, weidevogelbeheer, betere milieuprestaties… Lees verder →

 • Hogere prijzen voor agrarische producten

  Na een zwak jaar voor de agrarische sector verwacht ABN Amro een licht herstel in de komende jaren. Waar de prijzen in 2015 met 10 procent daalden, zullen deze in 2016 met gemiddeld 1,5 procent toenemen. Voor 2017 wordt een prijsstijging van respectievelijk 2,0 procent… Lees verder →

 • feed intake

  Belgische varkensexport gestegen

  De Belgische varkensexport is de eerste helft van 2015 met 4 procent in volume gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Export De Europese markt blijft met 90 procent van het exportaandeel de belangrijkste. De export naar Polen steeg met 32 procent. Daarmee is Polen… Lees verder →

 • Nederlandse varkenssector voorop in antibioticareductie

  De Nederlandse varkenssector loopt voorop in het reduceren van het antibioticagebruik. De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, heeft vastgesteld dat in 2013 het antibioticum-gebruik bij landbouwhuisdieren in 2013 verder is afgenomen. Bij zeugen en biggen is (vanaf 2009) een daling vastgesteld van 60% en bij vleesvarkens een… Lees verder →