Steekwoord archief: Vincent Hulshof

  • Vincent Hulshof in bestuur FromFarmers

    De ledenraad van Coöperatie FromFarmers heeft besloten om per 17 april 2015 Vincent Hulshof als bestuurder van FromFarmers te benoemen. Daarnaast heeft de ledenraad de jaarrekening 2014 van Coöperatie FromFarmers vastgesteld en is er decharge verleend aan het bestuur voor het in 2014 gevoerde bestuur. Ook… Lees verder →