Steekwoord archief: voerprijzen

 • Inkomens varkenssector historisch hoog

  Het factorinkomen* van de totale land- en tuinbouw voor 2016 is geraamd op bijna 7,3 miljard euro. Per arbeidsjaar stijgen de inkomens in 2016 met 7,6% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging komt voornamelijk door vrijwel gelijk gebleven opbrengsten en een daling van de… Lees verder →

 • pig market

  Rabobank: gematigd herstel varkensmarkt

  De start van 2016 brengt de eerste tekenen van voorzichtig herstel voor de Nederlandse varkensmarkt dat waarschijnlijk gematigd zal doorzetten in de komende weken. Leidend daarbij is het voortzetten of stoppen van de private opslagregeling. Dat schrijft Koen van Bergen, sectoranalist Varkenshouderij bij de Rabobank,… Lees verder →

 • Van Miert pluimveeslachterij

  Bovengemiddeld jaar voor vleespluimveesector

  Voor de vleeskuikenhouderij wordt 2015 naar verwachting een bovengemiddeld jaar. Dat voorspelt de Rabobank in het Kwartaalbericht Pluimveevlees. Volgens de Rabobank zijn vraag en aanbod in Europa en Nederland goed in balans, wat tot goede marges leidt. Die marges worden bovendien gesteund door stabiele tot… Lees verder →

 • dierwelzijn

  Voerprijzen dalen in 2014 sterker dan productprijzen

  Het zijn uitdagende tijden voor de intensieve veehouderij. Vooral varkens- en legpluimveehouders hebben het zwaar te verduren. Naast het imagoprobleem van vlees probeert de overheid de ontwikkeling van de sector in toenemende mate te sturen. Daarbovenop komen de tegenvallende ontwikkeling van de productprijzen. Dankzij de… Lees verder →

 • Slechte vooruitzichtingen legpluimveehouderij

  De legpluimveehouderij heeft al sinds maart vorig jaar te maken met zeer lage saldo’s, waardoor sommige bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. De combinatie van lage eiprijzen en hoge voerkosten is hier debet aan. Omdat het verwachte herstel van de marktsituatie in de leghennensector is uitgebleven, zijn… Lees verder →

 • Met ICT efficiënte voerconversie

  Innovaties in het management/houderij-systeem van melkvee- en varkenshouderij zijn nodig om de uitdagingen van volatiele voerprijzen en mestafzet op de middellange termijn het hoofd te kunnen bieden. Goede managementsystemen zijn essentieel om nog vele jaren op rendabele, verantwoorde wijze melk en varkensvlees te produceren in… Lees verder →

 • copper levels

  Kostprijs big en vlees gedaald door lagere voerprijzen

  Door gedaalde voerprijzen zijn de kostprijzen van biggen en vlees afgenomen. De berekende kostprijs van een big bedraagt volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 2014 € 54,80. Dit was in juli 2013 € 58,66 per big. De berekende kostprijs per kg varkensvlees  is gedaald van €… Lees verder →

 • Agrifacts

  Dalende trend in voerprijzen zet door

  De neerwaartse trend in voerprijzen lijkt door te zetten, ook al blijft het niveau hoog. Voor de rendementen van veehouders is de tendens gunstig, zo valt te lezen in de ‘Visie op sectoren in 2014’ van de ING. De bovengemiddelde rendementen, de trend van dalende voerprijzen en… Lees verder →