Steekwoord archief: voerproef

  • troonrede

    Voerproef kruidenrijk gras met smalle weegbree

    Het Louis Bolk Instituut is in samenwerking met KTC Zegveld een voerproef gestart waarin graskuil met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd aan melkkoeien. Wageningen Livestock Research voert aanvullende methaanemissie metingen uit. De resultaten van de proef worden in het voorjaar van 2021 verwacht.… Lees verder →