Steekwoord archief: voerspoor

 • Remkes

  Commissie Remkes: ‘Niet alles kan’

  Niet alles kan, dat concludeert een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes die onderzoek doet naar de mogelijkheden om uit de stikstofimpasse te komen die is ontstaan door de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek. Lees verder →

 • ‘Stikstof verminderen door aanpassen voerspoor’

  Op korte termijn kan de landbouwsector via het voerspoor de stikstofuitstoot verminderen. Daarmee wordt op korte termijn een deel van de oplossing geboden voor de PAS-problematiek. Dat meldt Pluimveeweb naar aanleiding van uitspraken van Klaas de Lange namens LTO. Al sinds de eeuwwisseling is De… Lees verder →

 • ‘Veehouders belonen voor fosfaatreductie voerspoor’

  Investeringen die via het voerspoor zijn gedaan moeten beloond worden voor veehouders die via efficiënte fosfaatproductie aantonen dat er ruimte is voor hun dieren. Dat stelt Nevedi. De Europese Commissie is onlangs akkoord gegaan met de invoering van fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Het besluit… Lees verder →

 • Boerenbusiness tv-interview met Henk Flipsen

  Henk Flipsen, directeur van Nevedi, vertelt tijdens een interview bij Boerenbusiness TV over het vrijwillige voerspoor in de varkenshouderij en over de stand van zaken omtrent de introductie van de KringloopWijzer voor melkveehouders. Ook gaat hij in op de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en wat… Lees verder →

 • Innovatiefonds ForFarmers

  ForFarmers scherpt fosforgehalte aan

  ForFarmers heeft de fosforgehaltes van een groot aantal productievoeders in het Feed2Milk-assortiment (mengvoeders melkvee) verder aangescherpt. Het voer voldoet daarmee aan de nieuwe richtlijnen van het Voerspoor. Het Voerspoor is een belangrijk onderdeel van het fosfaatreductieplan 2017 en moet een reductie van 1,7 miljoen kilogram… Lees verder →

 • Berekening Voederwaardeprijzen Rundvee aangepast

  Per 1 januari 2017 zijn de uitgangspunten voor het berekenen van de voederwaardeprijzen geactualiseerd. Bij de berekening van de voederwaardeprijzen wordt het gemiddelde fosforgehalte in melkveevoeders beperkt tot 2,2% van het ruweiwitgehalte. Dit was 2,3%. Hiermee volgt Wageningen Livestock Research de aanscherping van het voerspoor ter… Lees verder →

 • Nevedi neemt verantwoordelijkheid aanpak behoud derogatie

  Na intensief overleg afgelopen weken is een akkoord bereikt over fosfaatreductie in de melkveehouderij. Het doel is behoud van de derogatie in 2017. Er moet in 2017 minimaal 6,6 miljoen kilogram fosfaatreductie worden gerealiseerd door de veehouderij. Als belangrijke partner voor de melkveehouder in de keten… Lees verder →

 • Fosfaatakkoord bereikt

  De melkveehouderij gaat de uitstoot van fosfaat – als bestanddeel van mest – komend jaar fors terugdringen. Daarover hebben LTO, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en de Rabobank een akkoord bereikt, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Met… Lees verder →