Steekwoord archief: voerwinst

 • Extra voerwinst dankzij transitievoer ForFarmers

  Melkveebedrijven die droogstands- en/of opstartvoer van ForFarmers inzetten tijdens de transitieperiode van hun melkkoeien behalen een aanzienlijk hogere melkproductie dan bedrijven die dat niet doen. Dat blijkt uit Agroscoop, het monitorings- en bedrijfsvergelijkingsprogramma van ForFarmers. De behaalde resultaten leveren de melkveehouders uiteindelijk een substantiële extra… Lees verder →

 • medicines

  Meer melk uit ruwvoer met ‘Pens Stimulator’

  2

  ForFarmers introduceert de Pens Stimulator+, een nieuw product dat naast de pens- ook de darmgezondheid stimuleert en daarmee zorgt voor gezondere koeien die het ruwvoer beter benutten. Het zorgt tevens voor vermindering van het fenomeen lekkende darm bij melkkoeien. Dankzij dit product wordt meer melk… Lees verder →

 • Hogere voerwinst vleeskuiken door Forza Pré-start

  Het gebruik van Forza Pré-start leidt tot een hogere groei en een verbeterde voederconversie van ruim 3 punten. Dat blijkt uit meerdere proeven en resultaten uit de praktijk. “Jonge kuikens krijgen door dit speciale voer precies wat ze nodig hebben”, zegt Rinze Exterkate, marketingmanager vleespluimvee… Lees verder →

 • Hogere voerwinst verlaagt carbon footprint

  Maatregelen in voer en management geven naast een verdere verbetering van het inkomen van de melkveehouder, ook een reductie van de carbon footprint. Dat blijkt uit een studie van ForFarmers waarbij de voerwinst op een gemiddeld melkveebedrijf aanzienlijk wordt verhoogd en de CO2– en CH4-uitstoot… Lees verder →

 • Meer voerwinst vleesvarkensbedrijven ForFarmers

  Klanten van ForFarmers realiseerden in 2016 gemiddeld 2,06 euro meer voerwinst per afgeleverd vleesvarken. Een vergelijking tussen de onafhankelijke landelijke benchmark van 851 Nederlandse vleesvarkensbedrijven en de Agroscoop-cijfers van ForFarmers-bedrijven laat dat zien. Gebaseerd op een aantal van gemiddeld 5706 afgeleverde vleesvarkens per bedrijf realiseerden… Lees verder →

 • Landbouw Collectief

  Terra+: meer melk uit ruwvoer

  Onder de naam Terra+ introduceert ForFarmers een totaalaanpak voor verhoging van de ruwvoeropbrengst en -kwaliteit op melkveebedrijven. Doel is om de melkproductie uit ruwvoer omhoog te stuwen, de kostprijs van individuele bedrijven te verlagen en de voerwinst te verhogen. “Een betere ruwvoerproductie is voor de… Lees verder →

 • Marktherstel varkenssector zet door

  De verwachtingen voor de Nederlandse varkenssector voor het eerste deel van 2017 zijn positief. Het kleinere aanbod van biggen en vleesvarkens in de EU zal de prijzen positief ondersteunen. De impact van de verwachte lichte afname van de Europese export en de verdere daling van… Lees verder →

 • voermaatregel

  Borstomvang beste kengetal voor ontwikkeling kalveren

  Borstomvang is een betere graadmeter voor het bepalen van de ontwikkeling van jongere kalveren dan de hoogtemaat. Dit blijkt uit een ruim drie jaar durend onderzoek onder bijna 2000 kalveren dat ForFarmers afgelopen maand heeft afgerond. Monitoren van groei en ontwikkeling van de kalveren is… Lees verder →

 • Introductie kengetal voerwinst in melkveehouderij

  In navolging op het kengetal voerwinst varkenshouderij introduceert DLV Advies het voerwinstgetal ook voor de melkveehouderij. Dit bedrijfseconomisch voerwinstgetal is een resultante van de kengetallen melkopbrengst plus omzet en aanwas melkvee minus de voerkosten en wordt weergegeven per kilogram melk. De voerkosten bestaan uit krachtvoer,… Lees verder →

 • Dier&Recht

  Verbeteren jongveeopfok levert extra voerwinst op

  Op basis van data van 600 Melk€fficiënt-analyses bij klanten en niet-klanten constateert ForFarmers dat voor 68 procent van de veehouders het verlagen van de afkalfleeftijd van de vaarzen, verlaging van het vervangingspercentage óf een combinatie van beide, financieel de meest interessante maatregel is om de… Lees verder →