Steekwoord archief: Wageningen Economic Research

 • Landbouwinkomsten gestegen in 2019

  De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met bijna 4% gestegen. De oogsten waren dit jaar beter dan vorig jaar, maar lagen wel onder het niveau van 2017. De dierlijke productie nam iets af. Dat meldt het CBS. Verder lieten… Lees verder →

 • Inkomen land- en tuinbouw sterk gedaald

  Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op ongeveer 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte van 2017. Daarnaast komt het inkomen lager uit dan het meerjarig gemiddeld inkomen van… Lees verder →

 • Recordprijzen voor eieren, melk en rundvlees

  De consumentenprijsindex van rundvlees en die van zuivel bereikten in november 2017 een recordhoogte van respectievelijk 115 punten en 117 punten (2010=100). In vergelijking met eind 2016 is de consumentenprijs van eieren in december 2017 met 17% gestegen. De andere productgroepen zijn in vergelijking met… Lees verder →

 • salmonella

  Schade door fipronil: 65 tot 75 miljoen

  De directe schade voor de gehele eiersector als gevolg van de fipronil-besmetting bedraagt naar schatting 65 tot 75 miljoen euro. Het betreft de schade voor verschillende soorten bedrijven in de pluimveeketen, zoals opfokbedrijven, legpluimveebedrijven, eipakstations en fabrikanten van eierproducten. Daarnaast wordt de directe schade voor… Lees verder →

 • Export agri & food in 2016 naar recordhoogte

  De Nederlandse agri & food-sector heeft zijn toonaangevende positie op de wereldmarkt verder verstevigd. In 2016 was de export van agri & food bijna 94 miljard euro, ten opzichte van 90 miljard in 2015. Hiervan was 85 miljard euro aan agrarische producten en bijna 9… Lees verder →