Steekwoord archief: weidegang

 • Meer koeien in de wei, maar wel korter

  Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent. Koeien zijn gemiddeld wel minder uren buiten. Dit komt vooral doordat koeien vaker… Lees verder →

 • deltaplan

  Weidegang melkveebedrijven neemt toe

  In 2021 past bijna driekwart van de Nederlandse melkveebedrijven volledige weidegang toe. Daarnaast zegt 1 op de 10 aan deelweidegang te doen. Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden onder Nederlandse melkveebedrijven. Ongeveer 3400… Lees verder →

 • Weidegang blijft speerpunt bij Cono Kaasmakers

  De melkveehouders van Cono Kaasmakers scoren ook dit jaar goed in weidegang. In 2020 voldeed bij Cono ruim 96% van de melkveebedrijven aan de weidegangnorm, terwijl landelijk 83,7% van alle Nederlandse melkveehouders de koeien naar buiten deed. In 2020 graasden de koeien bij Cono gemiddeld… Lees verder →

 • Ilvo-onderzoek naar methaanuitstoot bij weidegang

  Het Vlaamse Instituut voor Landbouw,- Visserij,- en Voedingsonderzoek (Ilvo) doet samen met een aantal buitenlandse onderzoeksinstellingen onderzoek naar wat voor gevolgen ‘ongecontroleerde’ weidegang heeft op de methaanuitstoot. Dat meldt het Vlaams Infocentrum Land en Tuinbouw (Vilt). Tot nu toe was het onderzoek vooral gericht op… Lees verder →

 • Weidegang melkveebedrijven stijgt opnieuw

  Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen. In 2018 kwam 71% van de melkkoeien in de wei, tegen 65% in 2016. Dat meldt het CBS. Het percentage bedrijven dat kiest voor weidegang, is voor het derde jaar op… Lees verder →

 • Opnieuw meer melkkoeien in de wei

  Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen. Vorig jaar liepen 1,16 miljoen melkkoeien buiten, ongeveer 2% meer dan het jaar daarvoor. Vooral bij grotere bedrijven met meer dan 100 melkkoeien is het aandeel waar koeien grazen toegenomen. Dit blijkt uit… Lees verder →

 • koe gras

  Kleine kans op pensverzuring bij weidegang

  Het risico op pensverzuring bij weidegang is onder Nederlandse omstandigheden zeer klein. Dat concluderen Amazing Grazing en Feed4Foodure na onderzoek binnen de bouwsteen bijvoeding. Aanleiding voor het onderzoek waren bevindingen uit het buitenland waaruit naar voren kwam dat soms wel 10% van de koeien sub-acute… Lees verder →

 • Weidegang melkveebedrijven iets toegenomen

  Ondanks de schaalvergroting in de landbouw is het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen in 2016 toegenomen. Van 75,6% in 2015 naar 76,5%. Het aandeel melkkoeien in de wei bleef met 65% gelijk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De lichte toename van het… Lees verder →

 • WUR benoemt zes sporen naar meer weidegang

  Onderzoekers van Wageningen University & Research en CLM Onderzoek en Advies hebben zes sporen benoemd die kunnen bijdragen aan het verhogen van het percentage weidende melkkoeien. Uit een inventarisatie met stakeholders zijn 49 maatregelen geïnventariseerd. Hiervan zijn een zestal maatregelen verder uitgewerkt. Het gaat om:… Lees verder →