Steekwoord archief: weidegang

 • Opnieuw meer melkkoeien in de wei

  Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen. Vorig jaar liepen 1,16 miljoen melkkoeien buiten, ongeveer 2% meer dan het jaar daarvoor. Vooral bij grotere bedrijven met meer dan 100 melkkoeien is het aandeel waar koeien grazen toegenomen. Dit blijkt uit… Lees verder →

 • Kleine kans op pensverzuring bij weidegang

  Het risico op pensverzuring bij weidegang is onder Nederlandse omstandigheden zeer klein. Dat concluderen Amazing Grazing en Feed4Foodure na onderzoek binnen de bouwsteen bijvoeding. Aanleiding voor het onderzoek waren bevindingen uit het buitenland waaruit naar voren kwam dat soms wel 10% van de koeien sub-acute… Lees verder →

 • Weidegang melkveebedrijven iets toegenomen

  Ondanks de schaalvergroting in de landbouw is het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen in 2016 toegenomen. Van 75,6% in 2015 naar 76,5%. Het aandeel melkkoeien in de wei bleef met 65% gelijk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De lichte toename van het… Lees verder →

 • WUR benoemt zes sporen naar meer weidegang

  Onderzoekers van Wageningen University & Research en CLM Onderzoek en Advies hebben zes sporen benoemd die kunnen bijdragen aan het verhogen van het percentage weidende melkkoeien. Uit een inventarisatie met stakeholders zijn 49 maatregelen geïnventariseerd. Hiervan zijn een zestal maatregelen verder uitgewerkt. Het gaat om:… Lees verder →

 • ‘Weidegang voor 80 procent van koeien haalbaar’

  Het streven van het kabinet – 80% van de koeien in de wei – is haalbaar, meldt Dierenwelzijnsweb. Hoewel beweiding voor iets meer dan 70% van de bedrijven financieel aantrekkelijk is, kunnen meer bedrijven beweiding toepassen, denkt Agnes van den Pol. Weidegang haalbaar Technisch gezien… Lees verder →

 • Minder koeien naar buiten

  De melkveestapel groeit, maar steeds minder koeien weten hoe gras onder hun hoeven aanvoelt. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien een deel van het jaar in de wei. In 2014 graasde nog 69 procent van de koeien, tien jaar geleden 80 procent. Op… Lees verder →

 • Weidegang op meeste melkveebedrijven mogelijk

  Op 94 procent van de melkveebedrijven in Nederland is het in principe mogelijk om de koeien enige tijd in de wei te laten grazen. Ook bij verdergaande schaalvergroting of intensivering blijft in theorie op veel bedrijven weidegang mogelijk. Per bedrijf zal dan wel de hoeveelheid… Lees verder →

 • Overstapservice voor nieuwe weiders

  Onder het motto ‘Starten met weiden? Laat je begeleiden’ start Stichting Weidegang een campagne voor de overstapservice Nieuwe Weiders. In een coachingtraject van twee weideseizoenen assisteren WeideCoaches melkveehouders bij het maken van een goede start van weiden. Behoefte aan begeleiding “In de praktijk blijkt dat… Lees verder →

 • Agrifirm kennispartner Weidestal

  Aeres Praktijkcentrum Dronten heeft twee nieuwe stallen geopend, waaronder de Weidestal. In deze stal wordt dag en nacht weidegang ingezet om met de laagste krachtvoerkosten per koe een zo groot mogelijk economisch voordeel te realiseren. Kennispartner Agrifirm Feed levert veel kennis op het gebied van… Lees verder →

 • rechter

  CBS: opstallen zorgt voor meer ammoniakemissie

  Twintig jaar geleden was het permanent op stal houden van het melkvee nog uitzonderlijk. Nu staat 30 procent van de koeien het hele jaar op stal. Het op stal houden van de koe leidt tot een hogere ammoniakuitstoot. Dit maakt het CBS bekend. Per koe… Lees verder →