Inloggen

Hoe kan ik de online uitgaves van De Molenaar bekijken?
Het complete blad is online door te bladeren. Hiervoor heeft u een online account nodig, dat gratis is voor betalende abonnees van De Molenaar en waarop u als niet-abonnee van het vakblad een digitaal abonnement kunt nemen.

Waar kan ik mijn relatienummer vinden?
U vindt uw relatienummer (bestaande uit 7 cijfers)  op:

  • de adresdrager van het blad
  • de factuur

U kunt ook contact opnemen met de abonneeservice

Abonnementen

Hoe kan ik mij abonneren?
U kunt zich via deze website of via onze abonneeservice abonneren.
Klik hier om de mogelijke abonnementsvormen te vergelijken en direct een keuze te maken.

Welke abonnementsvormen zijn er?
Bekijk hier alle abonnementsvormen van De Molenaar.

Hoe kan ik mijn abonnement betalen?
Als u een abonnement afsluit via de website van De Molenaar of via de abonneeservice, dan ontvangt u een factuur per post.

Ik woon in het buitenland. Kan ik me dan ook abonneren?
Ook als u niet in Nederland of België woont, kunt u gewoon een abonnement nemen op De Molenaar. Wel zijn wij door de hogere verzend- en handlingskosten genoodzaakt een ander tarief te rekenen.

Stopt mijn abonnement automatisch?
Nee, tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle abonnementen die u afsluit tot wederopzegging en worden deze automatisch verlengd.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?
U kunt uw abonnement zowel telefonisch als per e-mail of schriftelijk opzeggen via onze abonneeservice. Houdt rekening met een opzegtermijn van één maand voor afloop van uw abonnementsperiode.

Vanzelfsprekend vinden wij het jammer als u uw abonnement wilt opzeggen. Graag horen wij de reden van uw opzegging, zodat wij hiermee, indien van toepassing, onze service kunnen verbeteren.

Ik heb de nieuwe editie van De Molenaar niet ontvangen. Hoe en wanneer krijg ik deze alsnog?
U kunt uw klacht doorgeven aan de afdeling abonneeservice en het blad wordt zo snel mogelijk nageleverd.

Verhuizing en bezorging
Voor het doorgeven van adreswijzigingen of voor klachten over bezorging, kunt u contact opnemen met onze abonneeservice.

Contactgegevens abonneeservice De Molenaar
Onze abonneeservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Telefoon: +31 (0)88 – 22 66 648
E-mailadres: abonnement@eisma.nl