Steekwoord archief: Vddn

  • VDDN stelt voorwaarden vast

    De VDDN heeft algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vastgesteld in haar ledenvergadering van 11 november 2016. Tegelijkertijd met de Nederlandse versie zijn ook Duitse en Engelse versie vastgesteld. Alle versies zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Leden van de VDDN kunnen hun producten onder deze… Lees verder →

  • Krachtenbundeling in specialiteiten

    Dufagro, Fagrovet en Nefato hebben een nieuwe organisatie opgericht: De vereniging Diervoederspecialiteiten & Diergezondheidsproducten Nederland (Vddn). Deze vereniging behartigt de belangen van producenten, importeurs en leveranciers van producten met toegevoegde waarde voor diervoederindustrie en veehouderij, zo stellen de samenwerkende partijen. “De leden van de Vddn… Lees verder →