Nieuws
Build to grow
Onder de noemer 'Build to grow' werkt ForFarmers verder aan de groeiambitie van het bedrijf.

In het eerste kwartaal van 2020 zag ForFarmers de EBITDA stijgen, terwijl de voervolumes opnieuw daalden. De gunstige financiële resultaten zijn volgens het voerbedrijf een gevolg van een goede productmix en geïmplementeerde kostenbesparingen.

“De coronacrisis heeft tot nu toe nog geen materiële impact gehad op onze kernprocessen”, constateert Yoram Knoop, CEO van ForFarmers. Wel ziet hij dat de marktomstandigheden veranderen sinds de wereld is getroffen door Covid-19. De uitdagingen in West-Europa als gevolg van het coronavirus zijn sinds maart voelbaar. “De impact ervan voor ForFarmers is nog onzeker. We verwachten een betere onderliggende EBITDA te realiseren in het eerste halfjaar 2020 vergeleken met de eerste helft van 2019, maar gezien de door COVID-19 toegenomen onzekerheden, onthouden we ons nu van het uitspreken van verdere verwachtingen”, aldus Knoop. De aandacht is volgens de directeur vooral gericht op het leveren van goed voer en advies. “De inzet en toewijding van onze medewerkers aan onze klanten is een aspect waar ik bijzonder trots op ben.”

Voervolume

Het Total Feed volume van ForFarmers daalde in het eerste kwartaal met 5,3%. Door aanscherping van het margebeleid werden er in bepaalde segmenten bewust minder vochtrijke producten afgezet. Ook werd er vanwege geringe beschikbaarheid minder volume van sommige enkelvoudige producten verkocht. De totale afzet van mengvoer verminderde met 3,8%. In de productgroep mengvoer nam de afzet van specialiteiten (waaronder jongdiervoeders) daarentegen toe.

De brutowinst steeg met 4,4% ondanks de volumedaling, onder meer door een verbeterde productmix. De marges op mengvoerproducten zijn substantieel hoger dan van DML-producten. De brutowinst steeg in de clusters Nederland/België en Duitsland/Polen en daalde iets in het Verenigd Koninkrijk. De onderliggende EBITDA steeg met 44,1% dankzij een betere productmix met meer specialiteiten en waren er minder kosten door geïmplementeerde kostenbesparingsregelingen.

Nederland/België

De volumedaling van zowel Total Feed als mengvoer zette zich in Nederland en België in alle sectoren voort in het eerste kwartaal 2020. De afzet in mengvoer nam procentueel sterker af dan in Total Feed, vooral in de varkenssector waar het aantal varkens in Nederland verder terugliep als gevolg van de stoppersregeling die tot 1 januari 2020 beschikbaar was. In België ondervond de varkenssector nog een drukkende invloed van het feit dat sommige landen buiten de Europese Unie nog geen varkensvlees uit België importeerden.

In de herkauwerssector bleef de afzet in mengvoer in het cluster nagenoeg gelijk doordat melkprijzen op een goed niveau lagen en de melkveestapel licht groter was dan in dezelfde periode vorig jaar. Terwijl in Nederland de afzet aan vleeskuikenhouders toenam als gevolg van succesvolle concepten en marketingacties, daalde het volume in België onder meer door tijdelijk lege stallen vanwege de vogelgriep.

Reudink, dat zich richt op biologische veehouders, zag druk op de volumes door toegenomen concurrentie. Pavo, het merk waaronder paardenvoeders worden geleverd, realiseerde hogere volumes.

Duitsland/Polen

Er werd in dit cluster minder Total Feed afgezet. Het mengvoervolume bleef echter nagenoeg gelijk, vooral doordat de volumetoename in de pluimvee- en de herkauwerssector, de volumedaling in de varkenssector compenseerde.

In Duitsland was de afzet in coproducten en enkelvoudige grondstoffen lager door onder meer een gebrek aan beschikbaarheid van de producten en het gevolgde margebeleid. Hierdoor werden sommige contracten bewust niet verlengd. Als gevolg van de nieuwe milieu- en fosfaatwetgeving in de varkenssector namen dierenaantallen af.

In Polen groeide de afzet in de herkauwers- en pluimveesector. Ondanks de uitbraak van de vogelgriep in Polen, steeg de afzet aan pluimveehouders nog in het eerste kwartaal. Recentelijk zijn er echter door landen buiten de Europese Unie exportbeperkingen opgelegd voor producten van Poolse pluimveehouders. De afzet aan de varkenssector werd gedrukt door een tekort aan biggen en minder vleesvarkens. Zowel de productie in de fabriek in Biskupice als die in de nieuwe fabriek in Pionki nam toe.

Verenigd Koninkrijk

Het volume Total Feed daalde in alle sectoren behoorlijk, maar vooral in de varkenssector. De procentuele daling van het mengvoervolume was echter kleiner dan van Total Feed. De afzet in de herkauwerssector daalde doordat er meer dan voldoende ruwvoer aanwezig was op de boerenerven, na een goed groeiseizoen afgelopen zomer gevolgd door een extreem milde winter.

Volumes in de varkenssector werden nog steeds negatief beïnvloed door het dalende aantal varkens bij een grote afnemer, gecombineerd met het beëindigen van onrendabele businessactiviteiten. De marge is echter verder toegenomen. Recentelijk is de vraag naar varkens uit het Verenigd Koninkrijk door de aanhoudende effecten van de AVP in China aan het stijgen.

Vooruitzicht

ForFarmers constateert dat de marktomstandigheden wijzigen als gevolg van de effecten van de coronacrisisen. “Volumes en de productmix worden de komende tijd worden beïnvloed door de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19”, verwacht het concern. ForFarmers verwacht een betere onderliggende EBITDA te realiseren in het eerste halfjaar 2020 vergeleken met de eerste helft van 2019, maar gezien de door COVID-19 toegenomen onzekerheden, de duur en impact daarvan, onthoudt ForFarmers zich nu van het uitspreken van verdere verwachtingen. “Vooral de rundvee- en de pluimveesector worden beïnvloed door onder meer het wegvallen van de afzet aan de horeca.”

In de melkveesector dreigt er een overschot aan melk te ontstaan waardoor melkprijzen zijn gaan dalen. Er bestaat bovendien een risico dat de export zal teruglopen. Dat kan een melkvolumebeperking tot gevolg hebben, die van invloed kan zijn op de afzet en marge van ForFarmers.

In de varkenssector is er een gemengd beeld. De aanzienlijke vraag vanuit vooral China naar varkensvlees zet zich voort. Varkensprijzen liggen daardoor nog steeds op een historisch hoog niveau. Het is echter van belang dat grenzen en markten open blijven, zodat alle onderdelen van het varken verkocht kunnen blijven worden.

Vooral de Poolse pluimveesector, een van de belangrijkste leveranciers aan de Europese horecasector, wordt geraakt door de coronamaatregelen. Bovendien heerst er in Polen vogelgriep, waardoor exportmogelijkheden naar bestemmingen buiten Europa momenteel deels zijn opgeschort. Een aantal vleeskuikenhouders in Polen houden de stallen leeg, waardoor de voerafzet onder druk. In Nederland is de verwachting dat de consumentenvraag naar kippenvlees de komende tijd zal toenemen vanwege de aantrekkelijke prijs. Legkippenhouders zien een toenemende vraag naar eieren.

Investeringen

ForFarmers kondigde tijdens de publicatie van de resultaten over 2019 aan voornemens te zijn in 2020 €40 miljoen te investeren. De impact van COVID-19 op de beschikbaarheid van onderdelen die moeten worden geleverd door sommige toeleveranciers zal naar verwachting leiden tot een aangepast investeringsbedrag in 2020 van circa €30 miljoen.

Lees ook: ForFarmers en VKA zetten samenwerking voort

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.