Ga naar hoofdinhoud

NAV pleit voor masterplan plantaardig eiwit

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) roept de Tweede Kamer bij de minister van LNV en het kabinet aan te dringen op het opstellen van een masterplan voor het verhogen van de zelfvoorzieningsgraad van plantaardig eiwit in de Europese Unie voor zowel food als feed tot tenminste 70%.

Aanleiding voor de NAV om zich opnieuw te mengen in het eiwitdebat zijn de rapporten van Praktijkonderzoek Plant & omgeving (PPO) die minister Verburg van LNV eind vorig jaar naar de Tweede Kamer zond. Het gaat om de rapporten 'Perspectieven van sojavervanging in voer, op zoek naar Europese alternatieven voor soja' en 'Towards sustainable soy, an assessment of opportunities and risks for soybean, based on a case study Brazil'. Uit het rapport over de Europese alternatieven blijkt dat deze technisch en economisch zeer wel haalbaar en uit een oogpunt van duurzaamheid wenselijk zijn.

Kanttekeningen
De NAV plaatst een aantal kanttekeningen bij het rapport. Zo wordt volgens de vakbond gerekend met te lage opbrengstmogelijkheden. Het PPO-rapport stelt dat de gemiddelde opbrengst van voererwten 4,5 tot 5 ton per hectare is. De peulvruchtenstudieclub Zuid-Beveland kwam in 1986 al tot een gemiddelde opbrengst op 23 praktijkpercelen van 5.600 kilo per hectare. In de periode 1986 tot heden heeft de veredeling van wintertarwe geleid tot een stijging van de gemiddelde opbrengst van ongeveer 33%. Wanneer voor eiwitgewassen ook een opbrengststijging van 33% haalbaar is, zou de opbrengst van erwten inmiddels 7,5 ton per hectare bedragen. Bovendien waren deskundigen destijds van mening dat veldbonen in potentie meer konden betekenen voor de eiwitvoorziening dan voererwten. De NAV pleit voor een inhaalslag waardoor de opbrengstpotentie van de verschillende eiwitgewassen in hoog tempo verhoogd kan worden.

Lupine
PPO stelt dat er in Nederland geen teelt van lupine plaatsvindt, maar dat klopt niet. Het Louis Bolk Instituut voert in samenwerking met Meatless, het bedrijf dat vleesvervangers op basis van onder ander lupinemeel maakt, onderzoek uit. Tevens wordt er op praktijkschaal voor het tweede jaar lupine geteeld voor de verwerking tot biologische vleesvervangers met het EKO-keurmerk. Verder wijst de NAV er op dat in België en Duitsland al op uitgebreidere schaal lupine wordt geteeld.

Onevenwichtig EU-beleid
De eerste regelgeving voor erwten en veldbonen in de Europese Gemeenschap dateert van 1978 en duurde 10 jaar. Plantaardig eiwit is het enige onderdeel van de voedselproductie waarvoor door de EU geen ondersteunend beleid wordt gevoerd. Dat heeft tot gevolg gehad dat een reeks peulvruchten nauwelijks meer geteeld worden en het graanareaal is uitgebreid. In het PPO-rapport wordt geconcludeerd dat er 20% subsidie nodig is op de prijs van voererwten om 44% van de soja-import terug te dringen.

Invoerheffing
De NAV meent dat subsidie slechts één mogelijkheid is om de plantaardige eiwitproductie in Nederland en Europa te stimuleren. Een in het rapport onbesproken instrument is het instellen van een invoerheffing van 20% op plantaardig eiwit van buiten de EU. Het voordeel van dit instrument is dat het beter aansluit bij het stimulerings- en ondersteuningsbeleid voor andere landbouwproducten en dat het administratief minder belastend is. De NAV beveelt aan een sterkte -zwakte analyse te laten maken van de stimuleringsmaatregelen zoals subsidies, invoerheffingen en andere instrumenten om het prijsverschil tussen import en telen in de EU te overbruggen;

Eiwit voor food
Naast onderzoek naar de perspectieven van sojavervanging in voer is het volgens de NAV gewenst dat ook onderzoek wordt verricht naar de vervanging dierlijk eiwit en geïmporteerd plantaardig eiwit door in Europa geteeld plantaardig eiwit. In dit onderzoek is het ook van belang de aanzet voor marktbewerking mee te nemen vooral daar waar het gaat over de vervanging van dierlijk door plantaardig eiwit. Ook dit hoort volgens de vakbond thuis in een masterplan plantaardig eiwit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback