Ga naar hoofdinhoud

PDV en Centrum Diervoeding pakken voederwaardering samen op

Het Productschap Diervoeder (PDV) en het Centrum Diervoeding zijn voornemens intensief te gaan samenwerken op het terrein van de voederwaardering. Een concept samenwerkingsovereenkomst zal op 12 november a.s. aan de orde komen in de openbare bestuursvergadering van het PDV.

Het Productschap Diervoeder is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en is ingesteld op verzoek van het Nederlandse diervoederbedrijfsleven. De activiteiten van het Productschap zijn ondergebracht in diverse programma's, waaronder het programma "Uniformering voederwaardering". De missie van dit programma is het op onafhankelijke, objectieve en wetenschappelijk verantwoorde wijze beheren en voldoende actueel houden van voederwaarderingsystemen voor landbouwhuisdieren, ter bevordering van een rationele voeding van landbouwhuisdieren, van transparantie en van afstemming en eerlijkheid in de handel. De activiteiten in het programma "Uniformering voederwaardering"worden door het Productschap Diervoeder aangeduid als "CVB-activiteit".

In het Centrum Diervoeding is de expertise en de capaciteit van drie groepen, werkzaam op het terrein van de diervoeding, gecombineerd. Het betreft:

1. het cluster "Diervoeding" van de Animal Sciences Group (ASG);
2. de leerstoelgroep "Diervoeding" van Wageningen Universiteit (WU);
3. de afdeling "Voeding" van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU).

Binnen dit Centrum is voederwaardering één van de inhoudelijke speerpunten. Het Centrum Diervoeding en het Productschap Diervoeder zijn van mening dat voederwaarderingsystemen voor landbouwhuisdieren en de waardering van voedermiddelen als zodanig van groot (toekomstig) belang zijn voor onder andere diergezondheid, productkwaliteit, productie-efficiëntie en milieukwaliteit.

De beoogde overeenkomst betreft een strategische samenwerking met als belangrijkste doelen:

1. Wetenschappelijk gefundeerde innovatie, ontwikkeling en optimalisering van voederwaarderingsystemen voor landbouwhuisdieren en de waardering van voedermiddelen als zodanig.
2. Verdere internationalisatie en internationale samenwerking op het terrein van de voederwaardering. Partijen stellen zich ten doel hun samenwerking uit te breiden met internationaal leidende universiteiten and researchinstituten.
3. Intensieve wisselwerking tussen enerzijds diervoedingsonderzoek en (hoger) diervoedingsonderwijs en anderzijds het diervoederbedrijfsleven en de primaire dierlijke productiesectoren.

Partijen maken afspraken over het volledig spectrum van voederwaarderingsactiviteiten zoals conceptueel onderzoek, ontwikkeling van voederwaarderingsystemen en vermarkting van producten (veevoedertabellen en computer- en internetapplicaties. Het Centrum Diervoeding richt zich daarbij primair richt op de ontwikkeling van voederwaarderingsconcepten , het Productschap Diervoeder op de ontwikkeling van voederwaarderingsproducten. De ontwikkeling van voederwaarderingsystemen, inclusief het ontwikkelen van een voederwaardetabel, wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback