Ga naar hoofdinhoud

Toename antibioticagebruik in vleesvarken- en vleeskuikensector

In 2007 is het antibioticagebruik bij vleesvarkens en vleeskuikens toegenomen. Op melkveebedrijven is het antibioticagebruik nagenoeg gelijk gebleven. Ook op de bedrijven met zeugen en biggen is het antibioticagebruik redelijk constant. In alle sectoren blijkt dat bedrijven die in een jaar veel antibiotica hebben gebruikt, dat vaak in het voorgaande jaar ook al deden. Dat blijkt uit een inventarisatie van het LEI in opdracht van het ministerie van LNV.

Uit de analyse van de cijfers van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (FIDIN) blijkt dat het totale antibioticagebruik (inclusief antimicrobiële groeibevorderaars) in de veehouderij in Nederland in de periode 1999-2007 met in totaal ruim 3% is toegenomen. In dezelfde periode is het veterinaire antibioticagebruik met 83% toegenomen en zijn de antimicrobiële groeibevorderaars eerst in delen en vanaf 2006 geheel uitgebannen. Het veterinaire antibioticagebruik per kilo levend gewicht was in 2007 twee keer zo hoog als in 1999. Een deel van deze toename is te verklaren als vervanging van antimicrobiële groeibevorderaars.

Vergelijking 2006-2007
Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling in het antibioticagebruik in de jaren 2006 en 2007 zijn de cijfers van de 123 bedrijven die in beide jaren aan het Bedrijven-Informatienet hebben meegedaan geanalyseerd. Deze cijfers laten een wisselend beeld zien.

Gebruikk in melkvee- en zeugenhouderij stabiel
Op de onderzochte melkveebedrijven is het antibioticagebruik nagenoeg gelijk gebleven. Ook op de bedrijven met zeugen en biggen is het antibioticagebruik redelijk constant. De grotere bedrijven hebben over het algemeen een relatief hoger antibioticagebruik per dier. Bedrijven die soms antibiotica preventief inzetten hebben gemiddeld het laagste antibioticagebruik, terwijl bedrijven die routinematig preventief behandelen gemiddeld het hoogste gebruik hebben. Bedrijven die nooit preventief behandelen zitten daar tussenin. Voorts blijkt dat de inschatting van zeugenhouders over de gezondheidstoestand van hun dieren ‘klopt' met de mate van het antibioticagebruik: hoe gunstiger men de gezondheidstoestand op het bedrijf inschatte, des te lager was het antibioticagebruik.

Toename in vleesvarken- en vleeskuikensector
Op de vleesvarkens- en vleeskuikenbedrijven is het totale gebruik toegenomen. Bij de vleesvarkens is een afname te zien in het gebruik van tetracyclines (-1 dagdosering per dierjaar), en een toename in het gebruik van colistinesulfaat (+3 dd/dj) en macroliden (+1 dd/dj). Bij de vleeskuikens vallen de grote verschillen in antibioticagebruik tussen bedrijven op: de 25% meest gebruikende bedrijven zijn verantwoordelijk voor 49% van het totale antibioticagebruik.

Vergelijking met het buitenland
In vergelijking met andere landen waarvan veterinaire verbruikscijfers bekend
zijn, is het antibioticagebruik per dier in Nederland het hoogst. Het is niet duidelijk of dit iets is dat bij alle of enkele sectoren geldt. In Nederland, Denemarken en Duitsland is een stijging van het gebruik te zien. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Zweden, Finland en Noorwegen is het gebruik stabiel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback