Ga naar hoofdinhoud

1000 gram groei vleesvarkens

De Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR start met een onderzoek naar de groei van vleesvarkens, dat gefinancierd wordt door het Productschap Vee en Vlees (PVV). Hiermee wil ASG in kaart brengen waarom de vooruitgang in technische kengetallen in de vleesvarkenshouderij stagneert. Genetisch gezien zijn vleesvarkens in staat om meer dan 1.000 gram per dag te groeien. In de praktijk blijft het gemiddelde echter steken onder de 800 gram groei per dag. ASG zoekt nog meer bedrijven die mee willen doen.

Aanleiding voor het onderzoek
De technische resultaten, zowel de groei als de voederconversie, in de vleesvarkenshouderij zijn de afgelopen 10 jaar nauwelijks verbeterd. De vooruitgang in technische resultaten in de vleesvarkenshouderij blijft duidelijk achter bij die in de zeugenhouderij. Terwijl vleesvarkens genetisch gezien in staat zouden moeten zijn om meer dan 1.000 gram per dag te groeien blijft de groei in de praktijk steken onder de 800 gram groei per dag. De voederconversie ligt al een aantal jaren rond de 2,7 terwijl een voederconversie van 2,4 à 2,5 haalbaar moet zijn.

De vraag van varkenshouders is waarom de vooruitgang in groei en voederconversie stagneert en welke oplossingen er zijn om de technische kengetallen de komende jaren te verbeteren resulterend in een optimale groei en voederconversie en een maximaal economisch rendement.

Invulling bedrijfsbezoek
In fase 1 van het project worden circa 10 vleesvarkensbedrijven in binnen- en buitenland bezocht die behoren tot de top bedrijven ten aanzien van groeisnelheid en voederconversie van de vleesvarkens. Hiervoor is ASG op zoek naar bedrijven die voldoen aan de volgende criteria:

* Het bedrijf moet minimaal één jaar een stabiele bedrijfsvoering hebben. Er mogen geen veranderingen hebben plaatsgevonden in het genotype van de dieren. Er mogen geen uitbreidingen of verbouwingen zijn uitgevoerd. Het mag geen SPF bedrijf zijn.
* Minimale groei van de vleesvarkens in het afgelopen jaar is 850 gram per dag.
* Voederconversie in het afgelopen jaar is lager dan 2,5.
* De minimale bedrijfsomvang is 1000 vleesvarkens.
* De technische kengetallen zijn bekend.
* De samenstelling (zowel grondstoffen als nutriënten) van het voer dat de vleesvarkens krijgen moet bekend zijn over het afgelopen jaar.
* Geen berenmester.

Bedrijfsbezoek
Het bedrijfsbezoek duurt ongeveer 3 uur en wordt uitgevoerd door 4 personen met de expertises voeding, diergezondheid en huisvesting. Tijdens de bedrijfsbezoeken vindt een inventarisatie plaats van de bedrijfsvoering, diergezondheid, voersysteem, voersamenstelling en bedrijfsuitrusting. Ook wordt gekeken naar het vakmanschap van de varkenshouder. Het doel van de bedrijfsbezoeken is om inzicht te krijgen in de succesfactoren voor een goede groei en voederconversie. Daarnaast wordt ook inzicht verkregen in de problemen waar deze bedrijven tegen aanlopen om de resultaten nog verder te verbeteren. De bedrijfsbezoeken worden in februari uitgevoerd.

Varkenshouders die meedoen krijgen een terugkoppeling van de sterke en zwakke punten op hun bedrijf, kunnen vragen stellen aan de specialisten en krijgen 100 euro vergoeding.

De invulling van fase 2 van het project is afhankelijk van de resultaten van de bedrijfsbezoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback