Ga naar hoofdinhoud

Hitte en droogte zorgen voor lagere Duitse graanoogst

Het Deutsche Bauernverband (DBV) gaat in haar prognose uit van een graanoogst van ongeveer 41,2 miljoen ton in Duitsland. De verwachtingen liggen daarmee ruim onder het gemiddelde voor de jaren 2015 tot 2020 (44,2 miljoen ton) en ook 3 procent onder het resultaat van vorig jaar (42,3 miljoen ton).

Droogte en hitte

“We verwachten een benedengemiddelde oogst met grote regionale verschillen. In sommige regio’s hebben de langdurige droogte en de hitte van de afgelopen dagen aanzienlijke schade aan de gewassen veroorzaakt, zodat de verwachte opbrengsten weer onder het langetermijngemiddelde liggen”, zegt Joachim Rukwied, voorzitter van de Duitse boerenvereniging. . In tegenstelling tot de trend verwachten sommige bedrijven ook een goede oogst. Het verdere verloop van het weer in de zomermaanden is bepalend voor de herfstoogst.

Tegengehouden door politici

Met betrekking tot de discussie over voedselzekerheid is Rukwied pessimistisch over de vraag of de boeren hun oogsten de komende jaren stabiel zullen kunnen houden: “De enorme beperkingen die de EU-commissie zojuist heeft ingevoerd, zullen leiden tot een aanzienlijke daling in gewasopbrengsten in heel Europa. Gezien de dramatische voedseltekorten in sommige landen, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, is het beschamend dat Europa hier niet probeert te helpen wanneer we konden. Wij boeren voelen ons moreel verplicht om dat te doen en worden dat tegengehouden door politici.”

Beschikbaarheid van gas bepalend

De beschikbaarheid van gas is naar het oordeel van de DBV-voorzitter bepalend voor een betrouwbare voedselvoorziening. “Voor de productie van stikstofmest hebben we gas nodig. Als dit ontbreekt, zal de oogstopbrengst aanzienlijk dalen. We hebben ook voorrang op gas nodig voor de hele foodsector.”

Teeltvolumes granen en mais

Op het gebied van de graanteelt in Duitsland is er nauwelijks iets veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar, maar de samenstelling wel. Het areaal zomertarwe is naar verwachting met bijna driekwart (+73,5%) gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Het areaal zomergerst groeit naar verwachting met een vijfde (+20,3%) tot 358.500 hectare. Qua teeltvolume van de andere zomergraanrassen is er weinig veranderd: in het teeltjaar 2022 zal naar verwachting haver worden verbouwd op een areaal van 168.400 hectare (-4,9% ten opzichte van het voorgaande jaar), korrelmaïs op een oppervlakte van 441.200 hectare (+2,4%). Met een teeltoppervlak van 2,88 miljoen hectare is wintertarwe nog steeds de belangrijkste graansoort die in Duitsland wordt verbouwd, gevolgd door wintergerst met 1,22 miljoen hectare.

Wintergraan en voorjaarsgewassen

Het zaaien van het wintergraan in het najaar van 2021 vond plaats onder goede weersomstandigheden. In de wintermaanden viel er in de meeste delen van het land nog voldoende regen. Door de ernstige droogte in het voorjaar kon de goede ontwikkeling echter niet doorgaan. In tegenstelling tot de wintergranen, hadden ook de voorjaarsgewassen meer last van de koele temperaturen. Dit trof behalve maïs ook suikerbieten en in sommige gevallen aardappelen. Helaas kan ook worden gezegd dat er dit jaar in grote delen van het land minder regen is gevallen dan normaal en dat de watervoorraden in de grond nog veel te laag zijn.

Winterkoolzaad

In het geval van winterkoolzaad is het areaal weer iets toegenomen en bedraagt ​​nu 1.075 miljoen hectare. Weliswaar wordt er ruim 150.000 hectare minder bebouwd dan het langjarig gemiddelde. De momenteel goede prijzen geven echter hoop dat de opwaartse trend zich zal voortzetten met de herfstzaai van dit jaar. Dit zou de gespannen markt voor plantaardige oliën verlichten, die nog steeds aanzienlijke hoeveelheden zonnebloemolie uit Oekraïne missen.

Hoop op stabiele zomer

Duitse boeren hopen op stabiele zomerse weersomstandigheden voor de komende graanoogst. Om ervoor te zorgen dat maïs, aardappelen en suikerbieten hun volledige opbrengstpotentieel kunnen ontwikkelen, is ook de komende weken voldoende regen nodig. Ook voor de veehouderij zijn deze van belang, zodat er een goede ruwvoeder- en snijmaïsoogst kan worden binnengehaald.

De DBV maakt haar oogstprognose op basis van enquêtes van de 18 staatsboerenverenigingen op basis van hun huidige opbrengstschattingen.

Lees ook: Europese federaties verwachten graantekorten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback