Ga naar hoofdinhoud

Per 1 januari vrijstatus voor de Ziekte van Aujeszky

Per 1 januari 2009 heeft Nederland de zogenaamde 'artikel 10 status' voor de Ziekte van Aujeszky. Dit betekent dat Nederland officieel vrij is van deze ziekte zonder dat er gevaccineerd wordt.

Deze vrij-status biedt veel voordelen voor de handel met andere vrije lidstaten zoals Duitsland. Meer varkensbedrijven in Nederland kunnen nu exporteren tegen minder kosten. Tot nu toe kunnen alleen bedrijven met A-status fok- en gebruiksvarkens exporteren nà  het uitvoeren van bloedonderzoek. Nu Nederland de artikel 10 status heeft kunnen vanaf àlle bedrijven fok- en gebruiksvarkens geëxporteerd worden en is exportonderzoek niet meer nodig. VWA bekijkt de VVL-status van het bedrijf dus niet meer voor export binnen Europa. De eis voor extra bloedonderzoek voor export vervalt.
De basisregel voor export binnen en door Europa voor alle diersoorten, namelijk dat de dieren op het bedrijf geboren moeten zijn dan wel minimaal 30 dagen op het bedrijf moeten hebben verbleven, blijft overeind.
Bij export naar derde landen kan het ontvangende land extra eisen stellen.
 
De toekenning van de artikel 10 status aan Nederland vormt de kroon op de inspanningen van de sector zelf om Aujeszky uit te roeien. Het was een lang traject, dat in 1993 is gestart. De sector heeft veel geïnvesteerd in onderzoek naar uitroeiingsstrategieën. Vervolgens moest het allemaal op de bedrijven zélf plaats vinden: Vaccineren van dieren, afvoer van dieren, aanvoerbeperkingen, een strak vaccinatieschema, frequente bemonsteringen, controle en handhaving, ontheffingen van de vaccinatieplicht voor A-bedrijven, etc. En nadat het veldvirus niet meer voorkwam in Nederland, heeft de sector vervolgens geïnvesteerd in onderzoek naar mogelijkheden om de artikel 10 status te bereiken én te behouden. In dat perspectief is per januari 2007 de vaccinatieplicht omgezet in een vaccinatieverbod.
 
De sector kan nu de vruchten plukken van jarenlange inspanningen en investeringen. Het is nu zaak dat ook alles op alles wordt gezet om onverhoopte insleep van het virus te voorkómen. Want bij een uitbraak loopt de sector het risico dat de behaalde voordelen deels weer te niet gedaan worden.  Om dat te voorkomen wordt van elke varkenshouder en dierenarts een alerte houding gevraagd bij afwijkingen in de diergezondheid. Het oog van de varkenshouder is het belangrijkste instrument om een dierziekte snel op te sporen. Laat bij twijfel altijd extra onderzoek doen! Als borging achteraf blijft de monitoringsplicht bestaan (12 bloedjes per maand op bedrijven met een A-, C- of E-status, en 3 bloedjes per 4 maanden op alle overige varkensbedrijven).  

De bestrijding van een eventuele uitbraak van de ziekte van Aujeszky vindt plaats door het Productschap Vee en Vlees in medebewind. Hierdoor is het ministerie van LNV eerst verantwoordelijke voor het bestrijdingsbeleid. Inhoudelijk leidt dit niet tot een andere wijze van bestrijden. Uitgangspunt blijft isoleren van de besmetting, en bestrijding door middel van vaccinatie.

 

 

bron: PVE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback