Ga naar hoofdinhoud

“Zorgvuldigheid ontbreekt bij nieuwe verordening gewasbeschermingsmiddelen”

De nieuwe Europese verordening voor gewasbeschermingsmiddelen is van grote invloed op het zekerstellen van voedselproductie, op het milieu en op het toekomstperspectief voor landbouwbedrijven in heel Europa. In aanloop naar de nieuwe verordening hebben jonge boeren en tuinders in heel Nederland met elkaar gediscussieerd over het Europese gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Naast kansen die de verordening met zich mee brengt zijn er nog wel een aantal stevige noten te kraken alvorens het de zegen van NAJK kan krijgen.

NAJK vindt dat met de nieuwe verordening de zonale toelating een goed systeem kan zijn wat de administratieve lasten verlaagt en daarmee de kosten voor de middelen. Ook is het positief dat de verschillen tussen (aangrenzende) lidstaten afnemen. Echter, om in een mondiaal speelveld de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw te waarborgen, is belangrijk dat residuen van in Europa verboden producten ook niet op geïmporteerde producten mogen voorkomen.

Dat verordeningen zo af en toe moeten worden bijgesteld is voor NAJK vanzelfsprekend, als dat gebeurt moet echter wel de nodige zorgvuldigheid worden betracht en daar ontbreekt het momenteel te veel aan. Conceptversies worden te makkelijk naar buiten gebracht, zonder dat een welafgewogen effectrapportage is gemaakt. In deze rapportage moet o.a. transparant worden gemaakt wat de invloed is op milieu, productiecapaciteit van de land- en tuinbouw in een mondiale markt, het perspectief van afzonderlijke teelten en de effecten op de sociale cohesie van het platteland. Op dit moment moeten dergelijke studies van partijen als de WUR komen en dan blijkt het risico van een voorgestelde verordening enorm te zijn en ontstaat in de kortste keren grote onrust, dit moet zorgvuldiger.

Bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen moet naar het daadwerkelijke risico van het gebruik van het middel gekeken worden en niet naar de intrinsieke eigenschappen van de werkzame stoffen in het middel. Het effect van de werkzame stof wordt grotendeels bepaald binnen de samenstelling van een product, zoals het in de praktijk wordt gebruikt. "Het is alsof je de crashtest van een auto al geheel achterwege laat en alle afzonderlijke onderdelen gaat beoordelen op hun veiligheid. Daar schiet de bestuurder natuurlijk niets mee op."

Ten slotte stelt NAJK dat de verordening direct duidelijke spelregels voor de kleine teelten moet opnemen, zodat kleinschalige teelten ook in de toekomst mogelijk blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

 
Feedback