Steekwoord archief: SecureFeed

 • Gort programmamanager Duurzame Vernieuwing Nevedi

  Frank Gort is de nieuwe programmamanager Duurzame Vernieuwing bij Nevedi. Hij treedt in dienst met ingang van 1 december. Gort heeft zich in meerdere functies bezig gehouden met diverse dossiers bij het Productschap Diervoeder. De afgelopen jaren was hij als programmamanager Producten werkzaam bij SecureFeed.… Lees verder →

 • ‘Hoeveelheid alkaloïden in lupine geen gevaar voor diergezondheid’

  De aangetroffen waarden alkaloïden in lupinen vormen geen acute bedreiging voor de diergezondheid. Dat meldt SecureFeed na onderzoek. Wel kunnen deze gehalten alkaloïden volgens SecureFeed resulteren in voerweigering van de dieren wegens de bittere smaak. SecureFeed inventariseerde de afgelopen maanden het alkaloïdengehalte in lupinen naar… Lees verder →

 • Melden normoverschrijding GMP+ en SecureFeed vereenvoudigd

  Deelnemers van SecureFeed die zijn aangesloten bij GMP+ International kunnen vanaf heden met één formulier melding doen bij één meldpunt van een overschrijding van een wettelijke of GMP+ norm. Het is bovendien mogelijk om met dit formulier betrokken certificerende instellingen ook meteen te informeren. Voor… Lees verder →

 • Sporadisch salmonella in mengvoeder

  De bacterie salmonella kwam slechts sporadisch voor in mengvoeders in de eerste helft van 2017. De aanhoudend lage prevalentie blijkt uit inventarisaties van SecureFeed bij haar deelnemers. Op een totaal van bijna 7.650 monsters werd bij 10 monsters salmonella aangetroffen (0,13%). Dit lage niveau in… Lees verder →

 • GMP+ en SecureFeed intensiveren samenwerking

  SecureFeed en GMP+ International intensiveren hun samenwerking. Zij hebben op 5 oktober een samenwerkingsconvenant getekend. De werkafspraken gaan in op 1 oktober en betreffen een efficiënte organisatie van de deelname en uitwisseling van informatie. Ook is er vanaf nu afstemming over de audits voor deelnemers,… Lees verder →

 • SecureFeed past Aflatoxine B1-protocol aan 

  Vanaf 14 september is een vernieuwde versie van het Aflatoxine B1 protocol van SecureFeed van kracht. De afgelopen jaren is de ketenborging van het risico op contaminatie met Aflatoxine B1 van mais en mais(bij)producten aangescherpt. Deze borging is nu dusdanig dat SecureFeed vrijwel geen aanvullende… Lees verder →

 • Rien Huige

  Frank Jorna vertrekt bij SecureFeed

  Directeur Frank Jorna vertrekt bij SecureFeed. Jorna gaat met ingang van 1 november 2017 aan de slag bij Wageningen Livestock Research als Operational Manager bij Dairy Campus in Leeuwarden. Jorna krijgt de verantwoordelijkheid voor het management van de totale business Dairy Campus. Hij gaat daarmee… Lees verder →

 • feed safety

  SecureFeed breidt risicoanalyse naar fipronil uit

  Na berichtgeving in de media vrijdagochtend, breidt SecureFeed haar monitoringsplan met betrekking tot fipronil verder uit. Dit ondanks het feit dat uit een inventarisatie van SecureFeed in samenwerking met haar deelnemers en hun leveranciers blijkt dat dit insecticide geen risio vormt in diervoeders of grondstoffen… Lees verder →

 • recalls

  SecureFeed nu ook in inkoopvoorwaarden IKB Ei

  IKB Ei verlangt van leghennenhouders dat zij voortaan hun voer aankopen van diervoederleveranciers die deelnemen aan SecureFeed. Dit is één van de wijzigingen in de regeling die Ovoned bekendmaakte. De maatregel gaat per 1 augustus 2017 in en kent een overgangsperiode van een jaar. Met… Lees verder →

 • Salmonella prevalentie in mengvoeders blijft laag

  De bacterie salmonella kwam in 2016 slechts sporadisch voor in mengvoeders, dat meldt SecureFeed. De aanhoudend lage prevalentie blijkt uit inventarisaties van SecureFeed naar analyseresultaten bij haar deelnemers. Op een totaal van meer dan 15.000 analyses werd in 2016 bij 15 monsters Salmonella aangetroffen (0,10… Lees verder →