Nieuws

Voerproef kruidenrijk gras met smalle weegbree

troonrede

Het Louis Bolk Instituut is in samenwerking met KTC Zegveld een voerproef gestart waarin graskuil met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd aan melkkoeien. Wageningen Livestock Research voert aanvullende methaanemissie metingen uit. De resultaten van de proef worden in het voorjaar van 2021 verwacht.

Binnen de proef worden drie verschillende rantsoenen gevoerd. Eén volledig kuilgrasrantsoen, en twee rantsoenen met één derde tot twee derde smalle weegbree naast kuilgras. Er worden op verschillende momenten metingen gedaan aan voeropnames, melkproducties, voerbenutting en methaanemissies.

De komende weken wordt gestart met melkcontroles en worden er uitgebreidere metingen gedaan aan voer en mest.

Gewenning

“We hebben tijdens de eerste weken van de proef gezien dat de koeien moeten wennen aan het kuilgras met weegbree, maar na verloop van tijd willen ze het prima opnemen”, vertelt Jeroen Pijlman, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. “De melkproducties van proefgroepen liggen nu dicht bij elkaar, maar het is nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken.”

Droogte tolerantie

Smalle weegbree is droogtetoleranter dan gras en kan minstens zo productief zijn als Engels raaigras. In de meeste mengsels voor productief kruidenrijk grasland is dan ook smalle weegbree opgenomen. In Nieuw-Zeeland wordt smalle weegbree al 20 jaar ingezet als ruwvoer. Resultaten daar laten zien dat het kruid de stikstofbenutting van melkkoeien via verschillende mechanismen gunstig kan beïnvloeden.

Project

In dit project wordt onderzocht welke bijdrage smalle weegbree in een graskruidenmengsel levert aan vermindering van de nitraatuitspoeling, lachgasemissie en ammoniakemissie en dus uiteindelijk een hogere N-benutting op bodem- en bedrijfsniveau. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZuivelNL.

Een medewerker van KTC Zegveld biedt een afgemeten portie kruidenrijke graskuil aan. Foto: Louis Bolk Instituut.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.