Steekwoord archief: Louis Bolk Instituut

 • troonrede

  Voerproef kruidenrijk gras met smalle weegbree

  Het Louis Bolk Instituut is in samenwerking met KTC Zegveld een voerproef gestart waarin graskuil met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd aan melkkoeien. Wageningen Livestock Research voert aanvullende methaanemissie metingen uit. De resultaten van de proef worden in het voorjaar van 2021 verwacht.… Lees verder →

 • tarwegenoom

  Experimenteren met mengteelten

  In 11 EU-lidstaten is het project Remix/Mengteelten van start gegaan. Ketenpartijen, boeren en onderzoekers brengen samen in kaart welke kansen, obstakels en ervaringen er zijn voor gemengde teelten op één perceel. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat dergelijke mengteelten leiden tot een lager gebruik van… Lees verder →

 • dierwelzijn

  ‘Meelwormen goed alternatief voor soja’

  Consumenten vinden eieren en vlees van kippen die met insecten worden gevoerd even lekker als eieren en vlees van kippen die met de traditionele soja gevoerd zijn. Dat is de conclusie van onderzoekers van het Louis Bolk Instituut in het tweejarige proef ‘Kip en Ei’.… Lees verder →

 • Interesse voor rode klaver fors gegroeid

  De belangstelling onder veehouders voor rode klaver in gras is sterk toegenomen. Dat blijkt uit een groeiend aantal hectare de laatste jaren. De nieuwste brochure van het Louis Bolk Instituut, ‘Rode klaver voor maaiweides: winst voor veehouder en klimaat’ biedt ondernemers die de stap naar… Lees verder →

 • stikstofmaatregel

  Oud grasland levert goede opbrengsten

  Oud grasland levert vergelijkbare tot hogere opbrengsten op dan nieuw grasland, dat blijkt uit een recent onderzoek dat op tien melkveebedrijven is uitgevoerd, op zeeklei. Jong en oud grasland is vergeleken op productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit. “Bij de behandeling waar niet bemest wordt met… Lees verder →

 • Geur en smaak rond koeienvlaaien onderzocht

  ‘Schijtbossen’ rond koeienvlaaien geven veel beweidingsverliezen. In het project Amazing Grazing wordt onderzocht of het niet vreten van koeien rond koeienvlaaien puur met de geur heeft te maken of ook met de smakelijkheid van het gras, dat mogelijk door de nutriënten in de vlaai wordt beïnvloed.… Lees verder →

 • Meer VEM met rode klaver

  Hoewel de afgelopen dagen erg nat waren, is de zomer in Nederland bijzonder droog geweest en dat heeft zijn weerslag op de opbrengst en voedingswaarde van gras. Uitonderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat rode klaver in het weiland voor een hogere opbrengst en een… Lees verder →

 • Gras-rode klaver levert eiwitrijker ruwvoer

  Voor veehouders die dit voorjaar kiezen voor gras-rode klavermengsels snijdt het mes aan meer dan twee kanten. Gras-rode klaverweides zijn productiever dan grasweides, leveren eiwitrijker ruwvoer en zijn minder droogtegevoelig. Bovendien is grasklaver de belangrijkste maatregel die én fossiele energie bespaart én broeikasgasemissies verlaagt. Dat… Lees verder →