Steekwoord archief: Wageningen UR

 • ‘Voergebruik vleeskuikens kan klimaateffect dempen’

  Scharrelvleeskuikens kunnen een lagere klimaatimpact hebben dan reguliere vleeskuikens. De meeste reductie voor alle systemen is te halen in het voer van de vleeskuikens. Het gebruik van alternatieve grondstoffen biedt kansen om het klimaateffect van alle soorten vleeskuikens te reduceren. Dat meldt Wageningen Livestock Research… Lees verder →

 • Veldproef

  Nieuw online kennisplatform voor agrarisch ondernemers

  Akkerbouwers kunnen voortaan op één plek de resultaten van praktijkgerichte onderzoeken vinden: www.crkls.nl. De website is openbaar toegankelijk en geeft de informatie helder en relevant voor de praktijk weer. Het doel is om het platform stapsgewijs uit te bouwen naar een kennisplatform voor alle agrarisch… Lees verder →

 • WUR ontwerpt route naar circulair voedselsysteem

  In het programma Circulair Verbonden is door vier onderzoeksteams van Wageningen University & Research (WUR) gezamenlijk gewerkt aan het vormgeven van de transitie naar een circulair voedselsysteem. Dat is een economie waarin organisch materiaal de basis van ons voedselsysteem vormt en waarin geen materialen meer… Lees verder →

 • Verminderen van N-excretie bij melkvee via voeding

  Het is mogelijk om de stikstofuitstoot van melkvee te reduceren via de voeding. Dat is de conclusie van het WIAS-Trouw symposium naar aanleiding van de promotie van Rainer Rauch, promovendus bij Wageningen Universiteit (WUR) en Trouw Nutrition R en D. Op het symposium kwamen verschillende… Lees verder →

 • Regels en gebruik van emissiearme stallen kan en moet beter.

  Regels en gebruik emissiearme technieken moet en kan beter

  Emissiearme technieken in de veehouderij doen niet altijd wat ze moeten doen. Het zogenaamde Rav-controlesysteem daarop ook niet. Dat concludeert een onderzoeksgroep geleid door Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Er is het nodige mis met de effectiviteit… Lees verder →

 • Wageningen UR test drie vaccins tegen vogelgriep

  WUR test vogelgriepvaccins

  Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzoekt in opdracht van het ministerie van LNV de werking van drie vaccins tegen vogelgriep. In de proef worden de vaccins tegen het huidige H5-virus in legkippen getest. “Voordat vaccins kunnen worden gebruikt in de pluimveehouderij, is meer informatie nodig over… Lees verder →