Steekwoord archief: energie

 • Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve bedrijven

  Tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensieve bedrijven

  Voor energie-intensieve mkb-ondernemingen roept het kabinet de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) in het leven. Het is gerichte steun aan mkb-ondernemingen die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt de regeling voor. TEK is gebaseerd op het energieverbruik en… Lees verder →

 • Staat van de Unie Ursula von der Leyen energieverbruik

  Plafond energie-inkomsten en energieverbruik omlaag

  De Europese Commissie zal maatregelen aan de lidstaten voorstellen om het elektriciteitsgebruik te verminderen. Dat zei Ursula von der Leyen tijdens haar toespraak over de Staat van de Unie. Daarnaast wil de Commissie een plafond voorstellen voor de inkomsten van bedrijven die elektriciteit produceren tegen… Lees verder →

 • De nieuwe rekenmethode levert nauwkeurigere energiewaarden op

  Beter visvoer met nieuwe rekenmethode

  De viskweek maakt van steeds meer verschillende grondstoffen gebruik om vissen te voeren. Niet elk ingrediënt is even goed te benutten voor de vis. Phan Le Thien Thuat ontwikkelde een nauwkeuriger manier om de verschillende visvoeders af te stemmen op de vissoort, met minder eiwitverspilling.… Lees verder →

 • Minder energieverbruik in mengvoerproductie door broodmeel

  Mengvoerbedrijven kunnen zonder technische aanpassingen in hun fabriek een forse energiebesparing realiseren door tarwe in varkensbrok te vervangen door broodmeel. Dat meldt FeedValid op basis van experimenteel- en praktijkonderzoek. Mengvoerbedrijven die zich hebben aangesloten bij de Meerjarenafspraak Energie van AgentschapNL, hebben toegezegd jaarlijks een energiebesparing… Lees verder →

 • duurzame

  Energiebesparing melden voor 1 juli

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Naast de energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Versnellen De informatieplicht met betrekking tot energiebesparende maatregelen geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh… Lees verder →

 • Jaar van de Big

  Hogere gezondheidsstatus zorgt voor betere voerbenutting

  Door te streven naar een hogere gezondheidsstatus benutten varkens het voer beter. De groei bij varkens die onder minder goede gezondheidsomstandigheden worden gehouden is namelijk 12 procent slechter dan bij varkens met een hoge gezondheidsstatus, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Yvonne van der Meer,… Lees verder →

 • Seminar over energiebesparing in mengvoederindustrie

  Ottevanger Milling Engineers organiseert op vrijdag 13 januari 2017 tijdens de tiende editie van Agriflanders (Gent, België) een seminar met als onderwerp ‘Energiebesparing in de mengvoederindustrie’.  Met het seminar wordt ingegaan op het gesloten Bemefa energieconvenant waarin Belgische mengvoederbedrijven met elkaar hebben kortgesloten om het energiegebruik… Lees verder →

 • ‘CO2-arme energie vergt grote investeringen’

  Minister Henk Kamp (EZ): “De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden.… Lees verder →