Steekwoord archief: stikstof

 • Piet Adema nieuwe minister van LNV

  Piet Adema (57) is de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat heeft het kabinet maandag bekendgemaakt. Adema volgt zijn ChristenUnie-partijgenoot Henk Staghouwer op, die begin september zijn ministerspost opgaf. Focus stikstofprobleem te eenzijdig bij boeren neergelegd Adema gaf bij zijn beëdiging aan… Lees verder →

 • ILVO start veredeling smalle weegbree

  ILVO start veredeling smalle weegbree

  Door zijn positieve effecten voor koe, klimaat en biodiversiteit groeit de vraag naar commerciële varianten van smalle weegbree. Daarom start ILVO met de veredeling ervan. Betere stikstofbenutting Biodiversiteit wordt steeds belangrijker in landbouwgraslanden en daarbij kan smalle weegbree helpen. Kruidenrijke grasmengels bevatten naast grassen ook… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Eurofins Agro: goede kwaliteit zomerkuilen

  De uitslagen van de zomerkuilen laten zien dat de positieve trend die in de voorjaarskuilen van dit jaar werd waargenomen, zich doorzet. Dat meldt Eurofins Agro. De VEM ligt met een gemiddelde van 908 ruim boven het langjarig gemiddelde van 887, mede dankzij de hogere… Lees verder →

 • Het is onzeker of emissiearme stallen doen wat ze beloven

  On­ze­ker of emis­sie­ar­me stal­len doen wat ze be­lo­ven

  Uit twee wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waarvan in de regelgeving wordt uitgegaan. De rekenwaarden (zogenoemde emissiefactoren) die worden gebruikt om de stikstofuitstoot te berekenen, bieden daarom te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt. Dat… Lees verder →

 • LTO ziet positievere houding van kabinet in stikstofdebat

  LTO merkt positievere houding kabinet in stikstofdebat

  De agrarische organisaties zijn onder leiding van Johan Remkes het tweede gesprek aangegaan met het kabinet. De agenda aangedragen vanuit de sector was daarbij leidend. Het was een stevig en inhoudelijk gesprek waarin alle partijen scherp hun punt op tafel hebben gelegd. Daarin was ruimte voor emoties,… Lees verder →

 • Brussel is nog niet akkoord met de uitkoopregeling voor boeren

  Nieuwe uitkoopregeling boeren vertraagd in Brussel

  De nieuwe opkoopregeling voor veeboeren die moest helpen bij het verminderen van de stikstofuitstoot heeft vertraging opgelopen. Mogelijk komt de regeling voor de Europese Commissie neer op ongeoorloofde staatssteun, zo bevestigt stikstofminister Christianne van der Wal berichtgeving van NRC. De lopende regeling is om die reden verlengd tot december.… Lees verder →

 • ‘Groenboerenplan’ om stikstofcrisis op te lossen

  Een groep van vier organisaties die duurzame boeren vertegenwoordigen, heeft een plan geschreven hoe de landbouwcrisis op te lossen. In het zogenoemde Groenboerenplan zetten ze in tien punten uiteen hoe de landbouwsector in hun ogen duurzaam en perspectiefrijk kan overleven. Duurzaam voedsel goedkoper In het plan staat… Lees verder →